• Trade, misallocation, and capital market integration

  • Tuesday, 28 January
  • Edificio López Aranguren, Getafe Aula 15.1.03
  • 15:00 h.

    Laszlo Tetenyi (New York University).

    Departamento de Economía

    Más información