• On formal and informal insurance markets under altruistic preferences

  • Tuesday, 10 September
  • Edificio López Aranguren, Getafe. Aula 15.1.39.
  • 12:45h.

    Roberto Sarkisian (TSE)

    Departamento de Economía

    Más información