• Statistical inference in sparse high-dimensional nonparametric models

  • Monday, 01 April
  • Edificio López Aranguren, Getafe. Aula 15.1.39.
  • 12:45h.

    Enno Mammen (Heidelberg University)

    Departamento de Economía

    Más información