• Identification-robust nonparametric inference in a linear IV mode

  • Monday, 23 April
  • Edificio López Aranguren, Getafe Aula 15.1.39
  • 13:00h

    Pascal Lavergne (Toulouse School of Economics)

    Organizado por el Departamento de Economía

    Más información